Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) 2018 yılı Mali Destek Programı

0
2418
çukurova kalkınma ajansı

Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) 2018 yılı Mali Destek Programı açıklandı. Buna göre TR 62 Bölgesinde (Adana – Mersin) 2018 yılında 24 milyon TL’lik destek sağlanacak. Projeler için son başvuru tarihi elektronik ortamda 12 Nisan 2018 saat 23.59’a kadar ve evrak teslim tarihi ise 10 Nisan 2018 saat 17.00’ye kadar. Elektronik başvuru sonrasında elden ulaştırılmayan evraklar geçersiz sayılacak ve sonuçlar ise 25 Temmuz 2018 tarihinde açıklanacak.

Bu yıl 4 ayrı program hazırladıklarını anlatan ÇKA Proje Uygulama Birim Başkanı Ahmet Rifat Duran, toplam bütçelerinin 24 milyon TL olduğunu, bunlardan Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı bütçesinin 9 milyon, diğer 3 adet küçük ölçekli altyapı programlarının bütçesinin ise 5’er milyon olduğunu bildirdi. Duran proje detaylarını ise şöyle özetledi:
1 – Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı: 9 milyon TL kaynak kullandırılacak bu programa yalnızca KOBİ’ler başvurabiliyor. Öncelik ise bölgede rekabetçi olan gıda, tekstil, kimya, plastik, diğer metalik olmayan mineral ürünler ve lojistik sektörlerinde ar-ge ve inovasyon kapasitesinin geliştirilmesi, verimliliğin yükseltilmesi.
İkinci öncelik ise bölgede öne çıkan içecek, konfeksiyon, ayakkabıcılık, ağaç ürünleri, mobilya, kağıt, makine ve metal işleri sektörlerinde ar-ge ve inovasyon kapasitesinin geliştirilmesi, ürün çeşitlendirmesi uluslarasılaşma ile ihracatın artırılması.
Asgari destek tutarı 100 bin, azami destek tutarı ise 500 bin TL.
2 – Turizmin Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Programı: 5 milyon TL kaynak kullandırılacak bu programa, mahalli idareler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, üniversiteler, teknoloji geliştirme bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, serbest bölge müdürlükleri, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve kar amacı gütmeyen birlikler başvurabiliyor. Programın ilk önceliği Çukurova Bölgesi’nde tarihi, doğal ve kültürel mirasın turizm amaçlı kullanımını artırarak yerel destinasyonların oluşturulup geliştirilmesi. İkinci öncelik ile yine bölgede turizmin çeşitlendirilmesi ve alternatif turizm çeşitlerinde tesis ve hizmet altyapısının geliştirilmesi. Asgari destek tutarı 100 bin TL, azami tutar ise 750 bin TL.
3 – Üretime Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Programı: 5 milyon TL kaynak kullandırılacak bu programa, mahalli idareler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, üniversiteler, teknoloji geliştirme bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, serbest bölge müdürlükleri, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve kar amacı gütmeyen birlikler başvurabiliyor. Programın önceliği bölgenin ar-ge, yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesinin artırılması. İkinci önceliği de Bölgede üretim verimliliğinin artırılması ve temiz üretim olanaklarının oluşturulması. Asgari destek tutarı 100 bin TL, azami tutar ise 750 bin TL.
4 – Kırılgan Grupların Güçlendirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Programı: 5 milyon TL kaynak kullandırılacak bu programa, mahalli idareler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, üniversiteler, teknoloji geliştirme bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, serbest bölge müdürlükleri, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve kar amacı gütmeyen birlikler başvurabiliyor. Programın önceliği kırılgan gruplara yönelik sosyal içerme politikalarının etkinleştirilmesi, yaygınlaştırılması ikinci öncelik ise kırılgan gruplara yönelik insana yakışır iş imkanlarının sağlanması, artırılması. Asgari destek tutarı 100 bin TL, azami tutar ise 750 bin TL.
Her bir programa iki proje ile başvuru yapılabilecek ve değerlendirme sonucuna göre bu başvurulardan en fazla biri destek almaya hak kazanabilecek.

Kaynak: http://www.mtso.org.tr/tr/haberler