Çukurova Kalkınma Ajansı Hediyelik Eşya Tasarım Yarışması

0
2435
tasarım yarışması

Amacı;
Çukurova’yı (Adana ve Mersin) temsil edecek, turistlerde ilgi uyandıracak hediyelik eşyalar üretmek, geleneksel el sanatlarımızı yeni kuşaklara aktarmak, çağdaş ve güncel boyut kazandırarak günümüzle buluşturmak, bu alanda eser veren sanatçılarımızı gelenekten yararlanarak üretmeye özendirmek. Genç ve profesyonel tasarımcıları teşvik etmek ve çalışmalarını desteklemek, değerlendirmek, sergilemek ve kalıcı eserler kazandırmak amacıyla;
• Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
• Akdeniz Geleneksel El Sanatları Derneği
• Adana Olgunlaşma Enstitüsü
• Çukurova Üniversitesi
• Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
• Mersin Üniversitesi
• Mersin Olgunlaşma Enstitüsü

İşbirliği ile “Çukurova Hediyelik Eşya Tasarım Yarışması” düzenlenecektir.

Konusu;
Çukurova (Adana ve Mersin) bölgesinin doğası, tarihi, kültürel ve turistik değerlerini temsil edecek, seri üretime uygun, geleneksel el sanatları ve/veya modern tekniklerin kullanılabileceği hediyelik eşya tasarım yarışması.
Değerlendirme Ölçütleri;
1- Çukurova Bölgesi’nin Değerlerini Barındırması (30 Puan)
2- Tasarımı (Özgünlük ve Yaratıcılık Düzeyi) (25 Puan)
3- Görsellik ve Estetik (25 puan)
4- Ürünün Tekniği ve Seri Üretime Uygunluğu (20 Puan)
Yarışma Sonuçları:
Yarışma sonuçları jüri toplantısı sonrasında 04/05/2018 tarihinde Çukurova Kalkınma Ajansı’nın web sayfasında ilan edilecektir.
Ödül almayan eserler, Ajans tarafından gerçekleştirilecek sergi sonrasında, eser sahiplerine elden veya kargo ile alıcı ödemeli olarak iade edilecektir.
Yarışmaya eser gönderimlerinden kaynaklanan kayıp ve zararlardan Çukurova Kalkınma Ajansı sorumlu olmayacaktır.
Çukurova Kalkınma Ajansı ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan eserleri yurtiçinde ve yurtdışında sergileme hakkına sahip olacaktır.
Yarışmada ödül alan eserler Çukurova Kalkınma Ajansı Yarışma Sekretaryasının arşivinde muhafaza edilir, Yarışmacılar Çukurova Kalkınma Ajansı’nın söz konusu tasarımları sergileme ve kar amacı güdülmeksizin üretme ve kullanma hakları olduğunu kabul eder.
Yarışmacılar, gönderecekleri tasarımlar için belirtilen ödüller dışında, tasarımları ödül alsın ya da almasın herhangi bir ödül veya ücret kesinlikle talep edemezler.

Ödüller:
Bir yarışmacı birden fazla ödüle hak kazandığı takdirde kendisine sadece en yüksek derecedeki ödül verilecektir.
Ödüllere ilişkin ödemeler eser sahiplerinin hesabına sonuçların ilanından sonra 1 ay içinde yatırılacaktır.
Birincilik Ödülü: 7.500 TL
İkincilik Ödülü: 5.000 TL
Üçüncülük Ödülü: 3.000 TL
Adana Özel Ödülü: 1.500 TL
Mersin Özel Ödülü: 1.500 TL
ÇKA Özel Ödülü: 1.500 TL
Tasarım Özel Ödülü: 1.500 TL
Ödüller dışında jürice sergilenmeye değer bulunan eserler belirlenerek, eser sahiplerine katılım belgesi verilecek ve eserler yarışma ödül kataloğunda yer alacaktır.

Yarışma Takvimi:

Eser Teslim Tarihleri: 12.03.2018 – 20.04.2018 (TSİ 17:00)
Seçici Kurul Toplanma Tarihi: 29.04.2018
Sonuçların Açıklanma Tarihi: 04.05.2018
Ödül Töreni ve Sergi Tarihi: Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından daha sonra ilan edilecektir.

kaynak:http://www.cka.org.tr/DuyuruDetay.aspx?DuyuruID=3304

.