Dicle Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Mali Destek Programı

0
1344
dicle kalkınma ajansı

Ajansımız, 2018 Yılı Mali Destek Programları çerçevesinde kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik olarak “Ekonomik Altyapının Geliştirilmesi” ve “Kentsel Yaşam Kalitesinin İyileştirilmesi” Mali Destek Programları kapsamında toplamda 40 Milyon TL tutarında hibe desteği programına çıkmıştır. Program detayları aşağıda yer almaktadır.

2018 Yılı Ekonomik Altyapının Geliştirilmesi Mali Destek Programı (TRC3/18/EAG)
Program Bütçesi: 28.000.000 TL
Asgari Destek Tutarı: 250.000 TL
Azami Destek Tutarı: 2.000.000 TL

Talep edilen destek tutarı toplam bütçenin %25’inden az ve %75’inden fazla olamaz.

Programın Uygulanacağı İller: Program, TRC3 Bölgesi’nin (Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt) tümünü kapsamaktadır.

Programın Genel Amacı: Turistik, sinai ve ticari yatırım ve girişimlerin gelişmesine olanak sağlayacak altyapının desteklenmesi aracılığıyla Bölgenin rekabet gücünün artırılması

Programın Özel Amaçları:
Bölgenin ticaret ve sanayi alanlarının altyapısının iyileştirilerek rekabetçiliğinin artırılması
Bölgenin turizm potansiyelinin değerlendirilerek rekabet edebilir düzeye getirilmesi
2018 Yılı Kentsel Yaşam Kalitesinin İyileştirilmesi Mali Destek Programı (TRC3/18/KYKİ)
Toplam Bütçe: 12.000.000
Asgari Destek Tutarı: 250.000 TL
Azami Destek Tutarı: 1.500.000 TL

Talep edilen destek tutarı toplam bütçenin %25’inden az ve %75’inden fazla olamaz.

Programın Uygulanacağı İller: Program Şırnak Merkez, İdil, Cizre, Silopi, Nusaybin, Derik ve Dargeçit ilçe merkezlerini kapsamaktadır.

Programın Genel Amacı: Şırnak Merkez, İdil, Cizre, Silopi, Nusaybin, Derik ve Dargeçit ilçe merkezlerinde kentsel üstyapı ve ortak yaşam alanlarının geliştirilerek kent merkezlerinde yaşanabilirlik düzeyinin artırılması

Programın Özel Amaçları:
Kent estetiğinin geliştirilerek yaşam kalitesinin artırılması
Ortak yaşam alanlarının desteklenmesiyle kentlerde yaşanabilirlik düzeyinin artırılması
Söz konusu programlara ilişkin detaylı bilgiyi; http://www.dika.org.tr/6490-haberler alabilirsiniz.

Kaynak:www.dika.org