Fırat Kalkınma Ajansı Turizm ve Endüstriyel Gelişme Mali Destek Programı

0
2451
fırat kalkınma ajansı destekleri

Amacı: TRB1 Bölgesinde, turizmin ve endüstriyel üretimin gelişimine etkin biçimde katkı sağlayacak mekanizmaların geliştirilmesini sağlamaktır.

Öncelikleri:

Öncelik 1: Bölge Turizm Rotaları ve Önemli Turizm Değerlerinin Geliştirilmesi
Öncelik 2: Endüstriyel Üretimde Ortak Kullanım Alanlarının Geliştirilmesi

Bütçesi: 19.000.000 TL

Başvuru Teslim Yerleri: Fırat Kalkınma Ajansı Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli Hizmet Birimleri

Destek Tutarı: Asgari: 150.000 Azami: 2.500.000

Uygulama süresi: 24 Ay

Uygun Başvuru Sahipleri: Belediyeler, İl Özel İdareleri (Büyükşehirlerde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları), Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, İl Müdürlükleri,Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları,
Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri,
Teknoparklar, İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM),
Üniversiteler, Altyapı Hizmet Birlikleri, Mahalli İdare Birlikleri

Son Elektronik Başvuru Tarihi:  23.03.2018 (Saat: 18:00)

Kaynak: http://fka.gov.tr