İhracata Yönelik Devlet Desteklerinden Altıncısı;”Uluslararası Rekabeti Geliştirme Desteği”

0
2000
ihracat destekleri

Teknik bir iş olan ihracatın, bilhassa KOBİ’ler açısından eğitim ve danışmanlık almaksızın yapılamayacağı şüphesizdir. Dış ticarette tüm aktörlerinin aynı dili konuşması ancak eğitimle mümkün olabilir. Dış ticaret eğitiminin ise nereden ve nasıl alınacağı da ciddi öneme sahiptir.

Söz konusu destek, kümelenme mekanizmasına dayanmaktadır. Bu destek mekanizmasıyla, diğer devlet yardımlarında olduğu gibi, ‘’destek firmaya verilir anlayışı’’ terk edilmiş ve firmaların bir araya gelerek oluşturdukları üst çatı kuruluşları (dernekler, odalar, birlikler, meslek kuruluşları, vb.) muhatap alınarak desteğin, kuruluşlara verilmesi öngörülmüştür. Söz konusu bu anlayışla değişikliğinin en önemli getirisi, bürokrasinin azaltılması olmuştur.

Firmalar, destekten faydalanmak için bizzat müracaat etmelerine gerek kalmadan, üst çatı kuruluşlarının (işbirliği kuruluşu) marifetiyle yapacakları uygulamalar neticesinde destekten faydalanabilecektir.

Bu anlayış çerçevesinde getirilen bir diğer yenilik ise, proje zorunluluğudur. Destekten faydalanmak isteyen işbirliği kuruluşlarının, gerçekleştirmek istediği faaliyetin yerindelik ve etki analizlerini yaptırdıktan sonra bir proje hazırlaması gerekmektedir. Projenin mahiyeti, tamamıyla işbirliği kuruşlarını oluşturan üyelerin ihtiyaçlarına göre oluşturulmaktadır. Yani, firmaların mevcut ihtiyacına göre destek verilmektedir.

Bu destek, Türkiye’de sınaî ve/veya ticari olarak yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin, uluslararası pazarlarda rekabet gücünü arttırmak için eğitim ve danışmanlık giderleri karşılamaktır. Aynı zamanda işbirliği kuruluşlarının, müsteşarlıkça uygun görülen proje bazlı giderlerini ’’fiyat istikrar fonundan’’ (DFİF) karşılamaktır.
Bu destek işbirliği kuruluşlarının;
-Eğitim ve/veya danışmanlık ihtiyacının analizini,
-İş planı ve ihracat stratejilerinin hazırlanmasını aynı zamanda izlenmesini,
-İhracat potansiyelinin belirlenmesini ve ihracat yapmaya hazır hale getirilmesini,
-Süreç iyileştirmesini ve yönetimini, bilgi ve iletişim teknolojileri danışmanlığı hizmetlerini,
Karşılamayı amaçlamakta ve aynı zamanda;

Aynı değer zincirinde yer alıp, birbirleriyle ilişki ve coğrafi yakınlık içinde bulunan şirketlerin; uluslararası rekabet yönünden yol haritalarını hazırlamak, eğitim, danışmanlık, faaliyet ve program organizasyonlarına yönelik giderlerini karşılamak için; en fazla %75 oranında olacak şekilde proje bazında 400 bin ABD dolarına kadar destek sağlamaktadır.
Projelerde istihdam edilen uzman personelin her biri için, proje süresince ve toplamda üç yılı aşmamak üzere ilgili işbirliği kuruluşunun emsal personelinin brüt ücreti tutarı kadar destek verilir.

Not: 3 yılık süre uzman personelin işe başlama tarihiyle başlar.

İşbirliği kuruluşunca düzenlenen beş(5) adet yurt dışı pazarlama programının (ortak pazar araştırmaları, yurt dışı fuar ziyaretleri vb organizasyonlar) her biri için;
Ayrı ayrı 150 bin dolar ve yurt dışındaki on(10) alıcı firmanın Türkiye’den alım yapmaları amacıyla düzenlenen programlar için ise, her bir program için 100 bin dolara kadar, aşağıda yer alan giderlerinin en fazla %75’i karşılanır;

1. Yurt dışı pazarlama veya alım heyeti programları kapsamında uluslararası ve/veya şehirler arası ulaşımda kullanılan; ekonomi sınıf uçak, tren, gemi, otobüs bileti ve toplu taşımaya yönelik araç kiralama giderleri,
2. Yurt dışı pazarlama veya alım heyeti programları kapsamındaki konaklama giderleri
3. Yurt dışı pazarlama veya alım heyeti programları kapsamındaki tanıtım ve organizasyon giderleri
4. Tercümanlık gideri,
5. Seminer, konferans, toplantı ve ikili görüşmelerin yapıldığı yerlerin kiralama giderleri,
6. Görsel ve yazılı tanıtım giderleri,
7. Halka ilişkiler hizmeti gideri.

Proje bazlı faaliyetler kapsamında, eğitim ve/veya danışmanlık, yurt dışı pazarlama ve alım heyeti programlarına katılan şirketler müsteşarlıkça uygun görülen konularda,’’ proje yazılı bireysel danışmanlık hizmeti’’ alabilir.Şirketlerin yıllık 50 bin dolara kadar olan üç yıl alacakları ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderleri %70 oranında karşılanır.
Tüm bu destekler, ihracatta devlet yardımlarını yeni bir anlayışla ele almaya çalışan tebliğ ile işbirliği kuruluşu olarak adlandırılan kuruluşların, daha güvenilir yol almasını hedeflemiştir.

Not: İşbirliği kuruluşu kavramı ile üyeleri için işbirliği faaliyeti gerçekleştiren ihracatçı birlikleri, il ticaret ve sanayi/sanayi odaları, organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri, sektörel üretici dernekleri, sektörel dış ticaret şirketleri SDF veya imalatçıların kurduğu dernek, birlik veya kooperatifler kastedilmiştir.

UstaGirişimci ile kalın…

Önceki İçerikDünya Üzerinde Üretimi Oldukça Az, Değeri İse Oldukça Fazla; ‘’Jojoba’’
Sonraki İçerikTürkiye’nin Canlı Yem İhtiyacını Karşılamak!
mm
Y B Ü İng/Maliye Bölümünde okuyan Şule Birgül, girişimcilik alanına ilk adımını Change Starter programıyla attı. Uzun soluklu bir eğitim sonrasında RAM ve TUBITAK iş birliğiyle hazırlanan girişimcilik eğitimine devam etti. Aynı yıl içerisinde Avrupa Projeleri alanında kendini geliştirdi ve çeşitli projeler yazdı. Bu projeler kapsamında Avrupa gönüllüsü olarak Bulgaristan'da iki ay kaldı. Türkiye'de yapılmış olan KA3 projesi koordinasyon ekibinde yer aldı, yine bu kapsamda Ankara'da gerçekleşen Avrupa Birliği KA1 Youth Exchange projelerinde gönüllü olarak çalıştı. TUBITAK Bilim Şenlikleri Projesi kapsamında proje yazdı. Başbakanlık Yurtdışı Türkler Başkanlığı'nda kabul aldığı Uluslararası Öğrenciler Akademisi ile çeviri ve Türkçe okumaları eğitimi aldı. MÜSİAD'ın düzenlediği Uluslararası Öğrenciler Akademisi'ne katılarak Dış Ticaret Eğitimini tamamladı. Günümüzde STK'lar da aktif rol almakla birlikte, ustagirişimci.com için içerik yazmaktadır.