İhracata Yönelik Devlet Desteklerinden Beşincisi;’’ Yurtdışı Fuar Katılımları Desteği’’

0
1639
devlet desteği ihracat

Firmalarımızın en yaygın kullandığı pazara giriş araçlardan birisi olan yurt dışı fuarlara katılım, gerek bireysel gerekse organizatörler aracılığı ile yapılmakta ve tüm dünyada giderek daha yaygın biçimde kullanılmaktadır.

KOBİ’lerimiz sadece stant kiraları için değil, nakliye anlamında da desteklenmektedir. Bu destek kapsamında firmalarımızın en dikkat etmesi gereken nokta ise, bireysel fuar katılımı ile milli katılım şeklinde olan katılımlarda prosedürlerin birbirinden farklı olduğudur. Firmalar doğrudan Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından desteklenmektedir.
yurt dışında fuara katılmak
Fuarlara katılımda bulunmayı isteyen bazı, üretici/imalatçı organizasyonları ve şirketler, sektörel dış ticaret şirketleri (SDŞ), dış ticaret sermaye şirketleri (DTSŞ) destek başvurusunda bulunabilir.
NOT: Üretici/imalatçı organizasyonları; aynı üretim dalında faaliyette bulunan üretici ve imalatçı firmaları bir araya getiren ve temsil eden sektörel örgütlenmeleri (müsteşarlık onayı ile kurulan tanıtım gruplarını,federasyonları, birlikleri, dernekleri ve benzeri yapılandırmaları) ifade eder.

Fuar desteklerini ele almadan önce, desteklerin verilmesinde önem taşıdıkları da göz önüne alınarak fuar tipleri konusunda kısaca bilgi vermek yararlı olacaktır:

Uluslararası fuarlara milli katılım
Yurt dışında düzenlen genel veya sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara, Türk firmalarının bakanlık tarafından görevlendirilen organizatör koordinatörlüğünde gerçekleştirdiği toplu katılımlardır.
Türk İhraç Ürünleri Fuarı
Bakanlık tarafından görevlendirilen organizatörlerce Türk ihraç ürünlerin tanıtımı amacıyla düzenlenen sektörel yurt dışı fuarlardır.
Yabancı Firma Katılımlı Sektörel Fuar
Bakanlık tarafından görevlendirilen organizatörlerce sektör bazında ihraç ürünlerimizin tanıtımı amacıyla yurt dışında gerçekleştirilen,yabancı katılımcıların da iştirakine açık uluslararası sektörel nitelikli fuarlardır.

Destek miktarları ve oranları aşağıdaki şekildedir;

DESTEK TÜRÜ DESTEK ORANI AZAMİ DESTEK MİKTARI (USD)
Yurtdışı fuarlarında katılımcıların desteklenmesi %50-%75 10.000-15.000
Yurtdışı fuarlara ilişkin organizatör tanıtım faaliyetlerinin desteklenmesi %75 80.000-120.000
Bireysel katılımların desteklenmesi %50-%75 6.000-15.000
Hedef ülke bazında fuar desteği ve geçici ilave fuar desteği %70-%75 50.000

“2009/5 sayılı yurt dışında gerçekleştirilen fuar katılımlarının desteklenmesine ilişkin tebliğ “çerçevesinde her yıl belirlenen 15 ülkede düzenlenecek fuarlara iştirak eden katılımcılara 20 puan(%50 ise %70, %70 ise %90) ilave destek sağlanmaktadır. Bu çerçevede:

Hedef ülkelerden, ABD,Brezilya,ÇHÇ, Hindistan,Japonya, Nijerya, Polonya; öncelikle ülkelerden Peru, Etiyopya, Güney Afrika,Malezya,Meksika, Tayland ve Tanzanya’da düzenlen fuarlara katılı sağlayan firmalarımız bu ilave destekten yaralanabilecektir.

NOT: Hedef Ülke Bazında Fuar Desteği ve Geçici İlave Fuar Desteği Bu desteği alabilmek için, fuarda başvuru sahibi tarafından stant açılması zorunludur. Standın en az 9 metrekare büyüklüğünde olması gerekmektedir. Fuarın bitiş tarihinden sonra en geç 3 ay içinde İhracat Genel Müdürlüğü ne gerekli belgeler hazırlanarak başvuru gerçekleştirilir.

Diğer fuarlara sağlanan destekler ise;

Prestij fuarlarda
– Yılda iki defa katılımla sınırlandırılmış, (03.06.2014 sayılı RG ile değişik ) destek limiti 50.000 dolar,
– Destek oranı %50 nispetindedir.
Milli organizasyonlarda
– Stant ve nakliye
– 2 temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş dönüş ulaşım masrafları
– Katılım bedeli
Bireysel katılımlarda
– Stant ve nakliye
– 2 temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş dönüş ulaşım masrafları
– Boş alan kirası
– Diğer ilave destek unsuları uygulanmaz
– 50 metrekare stant alanı sınırlamasından muaftır.
– Üretici /,imalatçı organizasyonları 36 metrekare sınırlamasından muaftır.
– Fuar sonrası destek başvurusu esnasında talep edilmesi gerekmektedir.

Devlet desteğini konu alan içeriklerimiz devam edecektir, bilgiyle kalın. 🙂

 

 

 

 

Bu içerik Asım Çalış’ın ‘’Sorularla Dış Ticaret’’ kitabından derlenmiştir.

Önceki İçerikTanıtım Ürünlerinin İşletmeler Tarafından, Tercih Edilmesinin 3 Nedeni!
Sonraki İçerikGirişimciliğin, Sizlere Sağlayabileceği 5 Dezavantaj!
mm
Y B Ü İng/Maliye Bölümünde okuyan Şule Birgül, girişimcilik alanına ilk adımını Change Starter programıyla attı. Uzun soluklu bir eğitim sonrasında RAM ve TUBITAK iş birliğiyle hazırlanan girişimcilik eğitimine devam etti. Aynı yıl içerisinde Avrupa Projeleri alanında kendini geliştirdi ve çeşitli projeler yazdı. Bu projeler kapsamında Avrupa gönüllüsü olarak Bulgaristan'da iki ay kaldı. Türkiye'de yapılmış olan KA3 projesi koordinasyon ekibinde yer aldı, yine bu kapsamda Ankara'da gerçekleşen Avrupa Birliği KA1 Youth Exchange projelerinde gönüllü olarak çalıştı. TUBITAK Bilim Şenlikleri Projesi kapsamında proje yazdı. Başbakanlık Yurtdışı Türkler Başkanlığı'nda kabul aldığı Uluslararası Öğrenciler Akademisi ile çeviri ve Türkçe okumaları eğitimi aldı. MÜSİAD'ın düzenlediği Uluslararası Öğrenciler Akademisi'ne katılarak Dış Ticaret Eğitimini tamamladı. Günümüzde STK'lar da aktif rol almakla birlikte, ustagirişimci.com için içerik yazmaktadır.