İşletmenizde Kapsayıcı Liderliği Benimsemeniz İçin 6 Neden!

0
2048
kapsayıcı liderliğin faydaları

Yüksek performans, daha fazla yenilik ve sadık çalışanlar ‘’kapsayıcı liderliğin’’ avantajlarından sadece bir kaçıdır.

Küresel İnsan Sermayesi Eğilimleri araştırmasına göre, insanların %78’i yöneticilerin ise %69’u çeşitliliğin ve kaynaşmanın rekabet avantajı olduğuna inanmaktadır.
Günümüzün önde gelen kuruluşları ve geleceğe yönelik düşünce liderleri, çeşitliliğin ve kaynaşmanın, bir işletme felsefesinden çok daha fazlası olduğuna inanmaktadır. Aynı zamanda çeşitliliğin ve kaynaşmanın işletmelerin performanslarını artıran, yenilikçiliğini geliştiren, çalışanların daha ilgiyle işlerine sarılmasını sağlayan ve çalışanları elde tutmaya dayanan bir iş stratejisi olduğunu vurgulamaktadırlar.
Kapsayıcı liderlik; tüm insanlara ait olmayı, değer vermeyi ve bir aidiyet duygusu sağlamayı amaç edinmektedir. Ayrıyeten, çok çeşitliğe sahip ve işlerin aksamaya eğilimli olduğu işyerlerinin, pazarlarında üstün performans sağlayabilmesi için gerekli rekabet avantajını oluşturabilmeyi de amaç edinmektedir.

Peki, neden kapsayıcı liderliği benimsemelisiniz?

1. İşgücü çeşitliliği artmaktadır.
iş gücü çeşitliliği nedir
“2017 Workplace Report”un sonuçlarına göre, günümüz işgücünde % 32’lik pay ile en geniş kesimi oluşturan Y jenerasyonunun, 2025’te işgücünün yüzde 75’ini oluşturacağı belirtilmiştir. Ayrıca raporda, yaptığı işte bir anlam arayan doğuştan yetenekli Y jenerasyonunun % 20’sinden fazlasının geçtiğimiz yıl iş değiştirdiği bilgisi yer almaktadır. Nüfusun bu denli artması ve göç sebebiyle oluşan kozmopolitlik, liderlerin çeşitliliği benimsemesinin ve kapsayıcılığa yönelmesinin bir sebebidir.

2. Nesil çeşitliliği genişlemektedir.
nesil çeşitliliği ve liderlik
İnsanlarda ortalama küresel yaşam süresi 1900 yılında 31’di. Bugün ise bu yaş 72 yaşına kadar uzamıştır. Tıpta ve teknolojideki gelişmeler nedeniyle, insanlar daha uzun yaşamakta, dolayısıyla daha uzun süre çalışmaktadır. Daha uzun kariyer planları, işgücündeki nesil sayısınıda oldukça artıracaktır.

3. İşveren seçimini de artık özen gösterilmektedir.
işveren seçimi yapmak
Özellikle gelişmiş ekonomilerde işçilerin %80’i, işverenini seçerken katılımcı bir işveren olup olmadığına önem göstermektedir. Hatta bazı işçiler mevcut işlerinde katılımcı bir işverene sahip olmadığı için, daha kapsayıcı bir işyerine geçiş yapmaktadır.

4. Kapsayıcılığı ve çeşitliliği baz alan liderlik, inovasyon kilidini açmaktadır.
kapsayıcı liderliğin faydaları nedir
Dünya genelinde ki işletmelerin %85’e yakını, çeşitliliğin en yenilikçi fikirleri doğurduğunu kabul etmektedir. Çeşitliliğe sahip olmayan ekipler, olası bir problemi çözmek için benzer bir noktadan probleme yaklaşır. Tersine, çeşitliliğe sahip olan bir ekip ise, farklı açılardan bir probleme yaklaşabilir ve çözüm için gerekli olan süreyi kısaltır. Kapsayıcı liderler, ekiplerinin bilişsel çeşitliliğini daha yenilikçi olmak için kullanabilirler.

5. Rekabet üstünlüğünü kapsayıcı liderlik sağlamaktadır.
rekabet üstünlüğü nasıl sağlanır
İşe alma, terfi, gelişim, liderlik ve takım yönetimi dahil kapsamlı uygulamalara sahip olan işletmeler rakiplerine oranla, çalışan başına %30’a daha yüksek gelir ve daha fazla kârlılık elde etmektedir. Yapılan araştırmalar kapsayıcı bir lider tarafından yönetilen farklı ekiplerin üstün performans gösterdiğini ortaya koymuştur.

6. Teknoloji, güvensizliği kırmaktadır.
teknolojinin girişimciliğe etkisi
Yaygın bağlantı ağları, küresel bir işgücüne kapıyı açtı ve çeşitli teknolojiler sayesinde ülkeler arası iletişim ve işbirliği zahmetsiz hale gelmiştir. Hatta işe alımlarda bile, var olan önyargıları azaltabilecek birçok yeni teknoloji ortaya çıkmıştır.