Tarımsal Alanda Uygulanan ve En Yaygın Kullanılan 4 Sulama Yöntemi!

0
5430
en yaygın kullanılan sulama sistemi nedir

Tarım ve hayvancılık faaliyetleri ile alakalı yazılarımıza bu defa tarımsal alanda uygulanan sulama yöntemleri ile devam ediyoruz. Küreselleşmenin artmasıyla yetiştirilen ürünlere ve toprak çeşitlerine uygun sulama yönteminin belirlenmesi de bir hayli önem kazanmış durumdadır. Teknolojik gelişmeler ve tasarlanan yeni ekipmanlarla sulama anlayışı da fazlaca değişikliğe uğramış durumdadır. Önceleri bilgisizlik ve teknolojik anlamda yetersizlik sebebiyle genel olarak salma sulama kullanan üreticiler, bugün damlama sulama sisteminden tutunda yeraltı sularının seviyesinin yükseltilmesine kadar birçok farklı uygulama kullanmaktadırlar. Şimdi gelin, genel olarak hangi sulama yöntemleri mevcut ve hangi toprak tipine, hangi sistem daha uygun? Bunları birlikte inceleyelim:

Temel olarak 4 çeşit sulama uygulaması bulunmaktadır. Bu dört farklı uygulama sistemi de kendi aralarında farklılıklar göstermektedir.

A- Yüzey sulama yöntemleri:

Tarla başında bulunan kanallar yardımıyla, tarlanın rastgele sulanması ile gerçekleştirilen yöntemdir. Randımanı en düşük sulama sistemi ve fazlaca suyun israf olduğu bir yöntemdir.

A1– Uzun tava yöntemi; düzlenmiş araziler setler yardımıyla parçalara bölünür. Her iki set arasında kalan alana su verilerek tüm yüzeyin suyla buluşması sağlanır. Yüzey sulama yönteminin en çok tercih edilenidir.
A2-Göllendirme sulama yöntemi; özellikle meyve bahçelerinde kullanılan bir sistemdir. Düz veya düze yakın arazilerde, daha yüksek setler yardımıyla hedef bölge küçük bir gölü andıracak şekilde suyla doldurularak gerçekleştirilen sulama yöntemdir.
A3-Karık Sulama Yöntemi; bitki sıraları arasında açılan karıklara su verilerek yapılan sulama şeklidir. Ayçiçeği, mısır gibi… sıra üzerine ekilen ürünlerde fazlaca uygulanmaktadır.

B- Yağmurlama Sulama Yöntemleri:
yağmurlama sulama sistemi nedir
Bu yöntemde, yardımcı boru ve spring gibi ekipmanlarla su püskürtülmek suretiyle sulama işlemi uygulanır. Yüzey sulama yöntemine nazaran daha az suyun israf olduğu ve randımanı yükselten bir uygulamadır. Yağmurlama sulama sisteminde kullanılan ekipmanlarda kendi aralarında farklılıklar gösterir. Tek seferlik sulama işlemlerinde, daha yaygın kullanılan ve seyyar olan, uzun mesafelere su püskürtebilen büyük springler kullanılmaktadır. Genel olarak bu sistem roket sulama sistemi olarak adlandırılır. Daha küçük boyutta springler mevcuttur. Orta seviye olarak kabul edilen bu ekipmanlar, yağmurlama sulama sistemi ilk olarak ortaya çıktığında kullanılan ekipmanlardır. Bunun yanında en çok tercih edilen yağmurlama sistemi mini-spring’dir. Daha küçük boyutta olan mini-springler diğerlerine nazaran daha kısa mesafelere su püskürtür. Ancak daha az su kullandığı için israfı en aza indirir ve yağmurlama sistemleri arasında en randımanlı olanıdır. Mini-spring yağmurlama da tek sıkıntı bitki daha küçükken tarlaya yerleştirilen sistem hasat oluncaya dek yerinden kaldırılmamasıdır. Kaldırılmamasının sebebi ise, bitki ye fazlaca zarar verebilme ihtimalinin oluşudur. Bunun yanında bu sistemlerde spring arası mesafeler iyi ayarlanmalıdır. İki springin kesiştiği noktalara su daha az giderse adil sulama gerçekleşmeyebilir. Bunu önlemek için birbiri üzerine su püskürtecek şekilde kurulum yapılmalıdır.

C- Toprak Altı Sulama Yöntemleri:
tooprak altı sulama sistemi nedir
En az kullanılan sulama yöntemidir. Toprağın alt kısımlarında, geçirimsiz tabaka bulunan toprak çeşitlerinde uygulanır. Bu sistemde toprak altına su verilerek yeraltı su seviyesinin suni olarak yükseltilmesi amaçlanmaktadır.

D- Damlama Sulama Yöntemleri:
damlama sulama sistemi nedir
Sulama yöntemleri arasında randımanı en fazla olan ve en az suyla çok fazla sulama sağlayabilen bir yöntemdir. Genel olarak sıra üzeri yetiştirilen bitkilere uygulanır. Bir diğer yaygın kullanım alanı ise, meyve ağacı yetiştiriciliğidir. Sıra üzerine, üzerinde küçük delikler bulunan borular serilerek bu borulara su verilir. Basınç yardımıyla tüm borular su ile dolar ve üzerindeki deliklerden sadece bitki köklerine su damlatılarak sulama gerçekleşir. Bu sistemde de hasat sonuna kadar kurulan sistem kaldırılamaz. Bu yöntemin en faydalı kısmı suyun sadece bitki köküne ulaşmasıdır. Sıra araları ve tarladaki boş alanlara su verilmediği için, sudan maksimum seviyede faydalanılmış olur. Aynı zamanda yine boş alanlara su verilmediği için bu alanlarda yabancı ot mücadelesi de kendiliğinden gerçekleşmiş olur.

Günümüzde tüm dünya, damla sulama sistemini uygulamaya çalışmaktadır. Ülkemiz geleceği açısından ise, gitgide azalan su kaynaklarımızın korunması yönünde de büyük bir adım olarak görülmektedir.

Not: Damlama sulama siteminde gübre, suya karıştırılarak bitkiye verildiğinden büyük bir kolaylık ve tasarruf sağlamaktadır.